Browse Members

  • Sergei Proklov היי!מה נשמע? יש לנו רשת של מרכזי בריאות אנחנו מחפשים אנשים שמתחברים לאורח חיים בריא לשיתוף פעולה עיסקי או הכנסה נוספת. במקביל למה שעושים כהכנסה נוספת ב 2-3 שעות 40 שעות כל חודש ביום 3000-6000 ש"ח בחודש או אפשרות לקרירה וניהול צוותים 10,000+ ש"ח בחודש מכירה אנשים איכותיים שמחפשים הזדמנויות?נא לצור קשר בטל׳ 0546377280 ,ילנה נא להתקשר משעה 8:00 עד 20:00 !!! ולא בשבת ! גילאים 20 עד 60 ורציניים בלבד ! בית שמש וירושלים סביבה ! את כל פרטים אתם תקבלו בטל' !!! 0546377280
    December 7, 2017